ภาษาไทย

logo-imex3บริัษัท ไอเม็กซ์ พลัส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์พยุงส่วนต่างๆ ทางการแพทย์ภายใต้ยี่ห้อ ไอ-เฟล็กซ์r4 (i-Flexr4) ให้กับทางโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิกและร้านยาทั่วประเทศ

     ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์พยุงส่วนต่างๆ ทางการแพทย์ ไอ-เฟล็กซr4์ ผลิตและถักทอจากเส้นใย (Fabric) และวัสดุที่ได้มาตรฐาน ยืดหยุ่นเป็นพิเศษให้ความกระชับที่พอเหมาะ ไม่เคลื่อนหรือหลุดออกง่ายใช้สำหรับพยุงเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บ ปวด เมื่อย เคล็ด ขัด ยอก บริเวณส่วนต่างๆ ของร่างกาย

English

     Imex Plus co.,ltd. is a distributor of pharmaceutical and medical support products under i-Flexr4 brand name through the government and private hospitals, clinics and OTC drugstores all over the country.
 

   I-flex Medical support products are manufactured and textiled from quality fabrics and materials for protection and relief of pain sprains and strain on your whole body.